Homepage Cor en Ans Smoor

dit jaar 2017 :

Waarom hier de grutto ?

 

Het Nederlandse publiek verkoos de grutto op 19 november 2015 tot Nationale Vogel. De verkiezing vond plaats in samenwerking met Vroege Vogels en Vogelbescherming Nederland. De huismus eindigde op de derde plaats en de merel op twee.  

 

De grutto is een grote, hoog potige weidevogel met een lange rechte snavel. De vogel broedt in natte en vochtige graslanden. Tevens wordt de grutto ook waargenomen langs de kustlijn, onder andere in het Oosterscheldegebied. Hun dieet bestaat voornamelijk uit kreeftjes, insecten en insectenlarven.

 

Nederland vormt het belangrijkste leefgebied voor de grutto. Negentig procent van de grutto’s in Noordwest Europa broedt in Nederland. In 1990 werd het aantal broedende paren op ongeveer 100.000 geschat. Sinds 2000 schat men dat het aantal grutto’s met de helft is afgenomen. Er zijn diverse oorzaken waardoor deze soort zo drastisch is afgenomen. Zo heeft verstedelijking, industrie en de versnippering van het leefgebied een groot effect gehad. Verder zijn intensieve landbouw, ontwatering en te veel bemesting grote veroorzakers. Omdat Nederland het grootste gruttoland vormt binnen heel Europa heeft de achteruitgang van de grutto een direct effect op de gehele wereldpopulatie. Daarom staat de grutto als ‘gevoelig’ op de Nederlandse Rode Lijst en op de Internationale Rode Lijst van het IUCN.

Wat kunnen we verwachten van en wat gebeurt er in het jaar 2017 ?

 

We volgen dat op de pagina's 2017

 

Click op de foto hiernaast en volg ons . . . . .

op deze Homepage vinden jullie allerlei wetenswaardigheden over ons, ons gezin en onze leefomstandigheden.Ga er dus maar eens voor zitten ! Heb je een opmerking of commentaar, stuur een e-mail aan: cor@smoor.nu

Deze homepage is voor 't laatst bijgewerkt op: 20 mei 2017

 

Heden is een nieuwe Homepage beschikbaar, alleen over de FAMILIE SMOOR, onder het adres: www.smoor.nu

NIEUW vanaf 23 februari 2017:

"Nieuw Rotterdam"

Het Rotterdam van mijn opa, mijn vader en van mij.

 

de moeite waard om er eens naar te kijken !